Kupittaanpuisto Kuralan Kylämäki
<< Elämysten Maa

Hanketietoa
Elämysten Maa -hanke

Sisältö
Elämysten Maa on perhematkailuhanke, joka tuottaa Itä-Turun Kupittaanpuistosta ja Kuralan Kylämäestä tuotteistetut, matkailullisesti vetovoimaiset kohteet, joita voidaan paketoida ja markkinoida yhteisen konseptin avulla.

Tavoitteet
Elämysten Maa -hankkeen päätavoitteena on luoda kaudella 2004-2006 pilotoitu toimintamalli, joka takaa kohteiden hankekauden jälkeisen kehittämisen jatkuvuuden ja verkottaa mukana olevat tahot vakiintuneeseen yhteistyöhön sekä matkailijan että kaupunkilaisen hyödyksi.

Hankkeen tavoitteena on muodostaa Turun alueen matkailun toimijoiden kanssa Lasten Turku -kokonaisuus, jossa Kylämäki ja Kupittaanpuisto ovat perhematkailijaryhmien helposti saavutettavissa. Samalla hankekohteet muodostavat osan lapsiperheille suunnattua tarjontaa ja verkottuessaan hyödyttävät toisiaan.

Tavoitteiden toteutumisen johdosta kohteiden tulorahoitus vahvistuu, kohteiden kävijämäärät kasvavat ja matkailualan työpaikat lisääntyvät alueella. Tämän lisäksi alueen elinkeinotoiminta kehittyy ja alueen ympäristöä ja kulttuurimaisemaa suojellaan paremmin.

Toiminta
Hanketta hallinnoi Turku TouRing ja muina osapuolina ovat mukana Turun kaupungin nuorisoasiankeskus, maakuntamuseo, liikuntavirasto ja kiinteistölaitos sekä Kahvila Pyörremyrsky Ky ja Stadionmarkkinointi Turku Oy.

Vuosina 2004-2006 on Elämysten Maan sateenvarjon alla käynnissä Kupittaanpuiston osahanke sekä Seikkailupuiston Vihreä Talo 1 -hanke.
Kupittaanpuiston hanke 2002-2006 lisää alueella virikkeellistä toimintaa, tuottaa alueelle laadukkaita palveluita sekä rakentaa puistoa viihtyisämmäksi viheralueeksi. Suunnitelmien mukaan laaja puistoalue kehittyy yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.
Seikkailupuiston Vihreä talo 1 -hankkeessa peruskorjataan puutarhakoulun ajalta oleva suojeltu rakennus kerho- ja ryhmätoimintatilaksi. Hanke alkoi 2004 ja jatkuu toukokuuhun 2005 saakka.

Toteutuneita ja päättyneitä osahankkeita ovat nuorisoasiankeskuksen hallinnoimat Seikkailupuiston toimintakeskuksen peruskorjaus vuonna 2000 sekä Seikkailupuiston ja Unelmien leikkipaikan ulkoalueiden kunnostus vuosina 2000-2002 ja maakuntamuseon hallinnoima Kuralan Kylämäen investointihanke 2001-2003.

Osahankkeita rahoittavat Turun kaupunki, Varsinais-Suomen TE-keskuksen työvoimaosasto, Lounais-Suomen Ympäristökeskus ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen arviointi
Hankkeella on ohjausryhmä, jonka toimesta hanketta seurataan sisäisesti ja raportoidaan eteenpäin. Sisäisessä arvioinnissa tehdään johtopäätökset hankkeen tuloksista, hankkeen yleisestä tilasta, kehitys- ja muutostarpeista, resursseista sekä hankeyhteistyöstä sisäisesti ja ulkoisesti.

Rahoitus
Hanketta rahoittavat Turun kaupunki, Länsi-Suomen lääninhallitus sekä Euroopan aluekehitysrahasto.

Hankkeen vuosibudjetit

- 2004 136 502 ¤
- 2005 136 502 ¤
- 2006 136 502 ¤

Hankekortti 2000-2003
(pdf-dokumentti 62 kt)

Hankekortti 2004-2006
(pdf-dokumentti 52 kt)

Elämysten Maa hankkeen verkostoista on valmistunut Johanna Serénin pro gradu-tutkielma Matkailuverkoston toiminta-analyysi.

Yhteystiedot:

Päivi Lappalainen
Projektipäällikkö
Puh. (02) 2627 578, 050 5590 578
Sähköposti:

Projekti on päättynyt vuoden 2006 lopussa.

<< Elämysten Maa