Kuralan Kylämäki on neljän tilan muodostama vanha kylä peltovainioineen, alkuperäisillä paikoilla sijaitsevine rakennuksineen ja muinaiskalmistoineen. Vaikka alue onkin jo miltei tiiviin kaupunkirakenteen sisällä, on sen maisema kyetty säilyttämään perinteisenä ja ehjänä.

Paikka on nimensä mukaisesti vanha kylämäki, jossa on asuttu ainakin rautakaudelta lähtien. Ensimmäisen kerran Kuralan kylä mainitaan arkistolähteissä 1300-luvulla. Vuonna 1378 kylässä oli kaksi taloa, vuonna 1416 jo neljä. Ennen Isoajakoa (aloitettiin Kuralassa 1781) kylän muodosti kolmesta kuuteen taloa. Tänä päivänä taloista ovat jäljellä Iso-Kohmo, Vähä-Kohmo, Iso-Rasi ja Vähä-Rasi.
1930-luvulle saakka Kylämäki kuului Kaarinan pitäjään. Turun kaupunkiin Kuralan alue liitettiin vuonna 1939. Kun aluetta alettiin 1970-luvulla kaavoittaa kerrostaloalueeksi, alkoi myös keskustelu, jonka tarkoituksena oli saada tämä kulttuurihistoriallisesti arvokas alue säilymään. Vihdoin, vuonna 1980 alue päätettiin rauhoittaa muinaismuistolain nojalla.

Rakennuksia Kylämäessä on kaikkiaan 26. Ne ovat peräisin pääasiassa 1800-luvulta ja 1900-luvun alkupuolelta. Kyläkokonaisuus on arkkitehtonisesti arvokas. Sen arvo perustuu rakennusten sijaintiin ja suhteisiin toisiinsa ja ympäristöönsä. Vaikka monien rakennusten käyttö on muuttunut alkuperäisestä, on rakennuksien nykyiset käyttötarkoitukset silti valittu rakennuksen luonteeseen sopivaksi.

 Ajankohtaista  Maatila v. 1950  Kokeiluverstas  Ryhmille  Historia  Kartta


Katso lisää kylämäen historiasta ja nykypäivästä Turun maaakuntamuseo Kuralan kylämäki.

otsikko