Den andra delen av verksamheten på Bybacken är experimentell arkeologi och annan förhistorisk verksamhet. Iso-Rasi gårds ladugård har man byggt en arkeologisk experimentverkstad. Där utforskas bl.a. förhistoriska arbetsmetoder, näringslivet och växelverkan med naturen.
Av arkeologiska fynd rekonstrueras bl.a. gamla föremål och dräkter. I smedjan kan man studera den teknik med vilken man tillverkade smidesarbeten av olika typer under stenåldern. På Kurala Bybacke står kunskaperna om den forntida tekniken på toppnivå.

Läs mera om experimenter utförts i experimentverkstaden på Bybacken:
Tjära av björknäver på stenåldersvis
(pdf-dokument 233 kt)
 Det händer  Farm år 1950  Förhistoria  Gruppar  Historia  Karta & läge
otsikko_se